TAK Pełnosprawni

Projekt społecznie odpowiedzialny

TAKpełnosprawni to projekt, w którym promujemy zatrudnianie osób z niepełnosprawnością wśród naszych Klientów. Powstał w oparciu o ideę Zrównoważonego Rozwoju, łącząc efektywność ekonomiczną i równowagę społeczną, a jego założenia wpisują się w obszar „Prawa człowieka” normy ISO 26000. Kierujemy się wytycznymi Dyrektywy 2000/78/EC w sprawie równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej oraz prowadzimy politykę personalną równych szans, przeciwdziałając dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Grupa Job za swój projekt została wyróżniona w II edycji konkursu "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju", którego organizatorem był miesięcznik Forbes i firma doradcza PwC, oraz w latach 2011-2014 w kolejnych raportach "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerzy

Aktualności